STARGLASS PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

TYTUŁ PROJEKTU: Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Cel projektu: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Nasz zespół pracowników jest do Państwa dyspozycji

Prosimy o kontakt:

Krzysztof Modzelewski

Obsługa Klienta

+48 604-611-507


k.modzelewski@starglass.pl

Jarosław Ciepierski

Obsługa Klienta

+48 606-657-766


j.ciepierski@starglass.pl

Robert Sikorski

Obsługa Klienta

+48 734-125-222


r.sikorski@starglass.pl

Wiesław Modzelewski

Produkcja

+48 606-468-773


w.modzelewski@starglass.pl