Starglass Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe LTD
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
informuje, że realizuje projekt pt. 

"Wzrost konkurencyjności firmy "Starglass" poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii do nanoszenia cyfrowego druku na szkle Inwestycja obejmuje zakup innowacyjnego plotera wraz z technologią do nanoszenia cyfrowego druku na szkło atramentami ceramicznymi"

Całkowita wartość projektu: 854 850,00PLN
Wartości dofinansowania: 276 959,00PLN
w tym dofinansowanie z EFRR: 235 415,15 PLN
Okres realizacji: 04.02.2013 r. – 31.12.2014 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Nasz zespół pracowników jest do Państwa dyspozycji

Prosimy o kontakt:

Krzysztof Modzelewski

Obsługa Klienta

+48 604-611-507


k.modzelewski@starglass.pl

Jarosław Ciepierski

Obsługa Klienta

+48 606-657-766


j.ciepierski@starglass.pl

Robert Sikorski

Obsługa Klienta

+48 734-125-222


r.sikorski@starglass.pl

Wiesław Modzelewski

Produkcja

+48 606-468-773


w.modzelewski@starglass.pl